Dječji vrtić

Sretno Dijete

Predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece. Vrtić je smješten u središtu općine Hrvace i djeluje samostalno.

 • Program jaslice
 • Redoviti poludnevni 6-satni program
 • Redoviti cjelodnevni 10-satni program
 • Program predškole

Plan i program

Vrtić djeluje kao javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci od treće godine života do polaska u školu.

Savjeti za roditelje

Koje to sposobnosti i vještine dijete treba imati pri upisu u prvi razred?

Saznaj više

NatječajiNovosti
image

Oglas o upisu djece u pedagošku godinu 2023./2024.

2 svibnja, 2023
Oglas o upisu djece u pedagošku godinu 2023./2024.https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2023/05/Oglas-o-upisu.doc Obrazac za upis djece u pedagošku godinu 2023./2024.https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2023/05/ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-VRTIC.doc Saznaj više
image

Javni poziv za upis djece u program predškole

1 veljače, 2023
DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE «  HRVACE 309 A 21233 HRVACE Klasa: 601-09/23-01/02 Ur.broj: 2175-3-01-23-1 Hrvace, 31.01.2023.g. Na temelju odluke Upravnog vijeća donesene na 10. sjednici 31.siječnja 2022.g., Dječji vrtić Sretno dijete, Hrvace 309 A, 21233 Hrvace objavljuje: JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ( MALA ŠKOLA ...Saznaj više
image

OBAVIJEST ZA RODITELJE !

29 kolovoza, 2022
Poštovani roditelji/skrbnici, Na početku smo još jedne pedagoške godine koju započinjemo 01. rujna 2022.g. ( četvrtak). Mjesec rujan je vrijeme prilagodbe i predstavlja period u kojem se novoupisana djeca postupno privikavaju na niz novih stvari, poput novog prostora, nove odrasle osobe, novu djecu te višesatnu odvojenost od Vas-roditelja. Upisom Vašeg djeteta u vrtić postajemo bliski suradnici u njezi ...Saznaj više

Zanimljivosti DV Sretno dijete

Program se organizira za četiri mješovite odgojne skupine i jednu jasličnu skupinu. U mješovitim vrtićkim skupinama borave djeca mlađeg, srednjeg i starijeg dobnog uzrasta od navršene treće godine života do polaska u školu. U jasličnoj skupini borave djeca od navršene prve do treće godine života.

 • aktivno učenje
 • poticajno okruženje
 • razvoj komunikacijskih vještina
 • kognitivni razvoj
 • socio-emocionalni razvoj
 • razvoj motorike
4MJEŠOVITE SKUPINE
12STRUČNIH DJELATNIKA
1JASLIČKA SKUPINA
100+DJECE

Stupite u kontakt s nama

Imate bilo kakvih pitanja ili trebate pomoć, slobodno nas kontaktirajte

  F.A.Q’s

  Često postavljena pitanja

  Tko ima pravo na upis?

  Pravo na upis djeteta u Dječji vrtić ”Sretno dijete” Hrvace ostvaruju roditelji koji zajedno sa djetetom imaju prebivalište na području Općine Hrvace. Djeca roditelja s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave upisuju se u vrtić samo u slučaju kada su svi zahtjevi za upis djece s prebivalištem na području Općine Hrvace riješeni. Na području općine Hrvace može se upisati dijete koje je do 31.08. tekuće godine navršilo 3 godine života za vrtićne programe. Iznimno st.3. ovog članka djeca oba zaposlena roditelja mogu biti upisana u vrtić ako navršavaju
  tri godine života do kraja tekuće godine.

  Prava i obveze djece i roditelja

  Djeca imaju pravo na ostvarivanje programa odgoja i obrazovanja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Preuzete obveze u svezi s ostvarivanjem programa i participacije u cijeni programa roditelji i staratelji su dužni uredno izvršavati. Međusobna prava i obveze između Vrtića i roditelja ili staratelja djece uređena su ugovorom.

  Radno vrijeme vrtića?

  Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna, tj. 40 satnog radnog tjedna. Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno radno vrijeme s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima, utvrđuje se u skladu s Godišnjim planom i programom rada. Normativi neposrednog rada odgojiteljima u skupini utvrđuju se sukladno općem programskom usmjerenju i aktima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.