2021.

Natječaj

Natječaj_pripravnik odgojitelj -09 mjhttps://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2021/09/Natjecaj_pripravnik-odgojitelj-09-mj.pdf ... Saznaj više

Polazak u vrtić!

Došao je i taj dan, vaš mališan kreće u jaslice/vrtić. To predstavlja veliki događaj u životu čitave obitelji. Uzbuđenje, iščekivanje, veselje, zabrinutost. Polazak u vrtić ! ... Saznaj više

Raspisan natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 20 h tjedno do 31.08.2022.g.) UVJETI: 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja; 2. položen stručni ispit; 3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova; 4. da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik): – zamolbu ovjerenu vlastoručnim potpisom – životopis – domovnicu – dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu) – dokaz o položenom stručnom ispitu – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja, – vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ... Saznaj više

Obavijest za roditelje

( UPUTE DONEŠENE NA ODGOJITELJSKOM VIJEĆU 27.08.2021.G.) Poštovani roditelji! 01.09.2021.g. ( srijeda) vrtić započinje s radom. Desetsatni vrtićni program traje od 6,00 h do 16,00 h. Odgojiteljice koje vode desetsatni program su Antonija Labrović i Marija Majstrović. Desetsatni jaslični program traje od 6,00 h do 16,00 h i vode ga odgojiteljice Martina Marunica i Ana Kelava. Jutarnji poludnevni programi traju od 7,00 h do 12,30 h. Jedan jutarnji poludnevni program vodi odgojiteljica Ivana Alebić Perković, a drugi vodi odgojiteljica Radmila Vuković. Osmosatni program traje od 7,00 h do 15,00 h i organiziran je kao nastavak jutarnjih poludnevnih programa. Raspored novoupisane djece po grupama objavljen je 27.08.2021.g. na web stranici vrtića. Od 12,30 h do 13,00 h prizemlje vrtića mora biti prazno radi zajedničkih prostora koje treba dezinficirati ( ulaz, garderoba, garderobne klupice, toalet i sl. ) VAŽNO !!! SVA DJECA KOJA POHAĐAJU JUTARNJE PROGRAME ( DESETSATNI, OSMOSATNI I POLUDNEVNI PROGRAM ) u VRTIĆ MORAJU DOĆI NAJKASNIJE DO 8,00 h. NAKON 8,30 h DJECA NE MOGU ULAZITI U VRTIĆ. Poslijepodnevni poludnevni program traje od 13,00 h do 18,30 h. Poslijepodnevni poludnevni ... Saznaj više