rujan 2021.

Natječaj

Natječaj_pripravnik odgojitelj -09 mjhttps://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2021/09/Natjecaj_pripravnik-odgojitelj-09-mj.pdf ... Saznaj više

Polazak u vrtić!

Došao je i taj dan, vaš mališan kreće u jaslice/vrtić. To predstavlja veliki događaj u životu čitave obitelji. Uzbuđenje, iščekivanje, veselje, zabrinutost. Polazak u vrtić ! ... Saznaj više

Raspisan natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 20 h tjedno do 31.08.2022.g.) UVJETI: 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja; 2. položen stručni ispit; 3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova; 4. da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik): – zamolbu ovjerenu vlastoručnim potpisom – životopis – domovnicu – dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu) – dokaz o položenom stručnom ispitu – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja, – vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ... Saznaj više