vrtic-ktdizajn

Oglas o upisu

OGLAS o provođenju postupka upisa djece u programe Dječjeg vrtića Sretno dijete Hrvace za pedagošku godinu 2022./2023. možete preuzeti ovdje. Zahtjev za upis djeteta za 2022./2023. pedagošku godinu preuzmite ovdje. ... Saznaj više

Raspisan natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 20 h tjedno do 31.08.2022.g.) UVJETI: 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja; 2. položen stručni ispit; 3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova; 4. da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik): – zamolbu ovjerenu vlastoručnim potpisom – životopis – domovnicu – dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu) – dokaz o položenom stručnom ispitu – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja, – vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ... Saznaj više

Obavijest za roditelje

( UPUTE DONEŠENE NA ODGOJITELJSKOM VIJEĆU 27.08.2021.G.) Poštovani roditelji! 01.09.2021.g. ( srijeda) vrtić započinje s radom. Desetsatni vrtićni program traje od 6,00 h do 16,00 h. Odgojiteljice koje vode desetsatni program su Antonija Labrović i Marija Majstrović. Desetsatni jaslični program traje od 6,00 h do 16,00 h i vode ga odgojiteljice Martina Marunica i Ana Kelava. Jutarnji poludnevni programi traju od 7,00 h do 12,30 h. Jedan jutarnji poludnevni program vodi odgojiteljica Ivana Alebić Perković, a drugi vodi odgojiteljica Radmila Vuković. Osmosatni program traje od 7,00 h do 15,00 h i organiziran je kao nastavak jutarnjih poludnevnih programa. Raspored novoupisane djece po grupama objavljen je 27.08.2021.g. na web stranici vrtića. Od 12,30 h do 13,00 h prizemlje vrtića mora biti prazno radi zajedničkih prostora koje treba dezinficirati ( ulaz, garderoba, garderobne klupice, toalet i sl. ) VAŽNO !!! SVA DJECA KOJA POHAĐAJU JUTARNJE PROGRAME ( DESETSATNI, OSMOSATNI I POLUDNEVNI PROGRAM ) u VRTIĆ MORAJU DOĆI NAJKASNIJE DO 8,00 h. NAKON 8,30 h DJECA NE MOGU ULAZITI U VRTIĆ. Poslijepodnevni poludnevni program traje od 13,00 h do 18,30 h. Poslijepodnevni poludnevni ... Saznaj više

Raspored djece po skupinama

Raspored djece po skupinama za pedagošku godinu 2021./2022. VAŽNO: Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 raspored djece po skupinama se objavljuje putem identifikacijskog (upisnog) broja koji je dodijeljen svakom zahtjevu za upis prilikom prijave upisa na upisnom mjestu. PDF dokument s rasporedom djece možete preuzeti ovdje. ... Saznaj više

Raspisan natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Za ravnatelja može biti imenovana osoba: – koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika – koja ima najmanje 5 godina radnog staža djelatnosti predškolskog odgoja Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije: – Životopis s opisom dosadašnjeg rada – domovnicu – dokaz o stručnoj spremi – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću – dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMa-a – dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju: a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.) b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Detalje natječaja pročitajte ovdje. ... Saznaj više

Rezultati upisa

Svi roditelji koji zbog pandemije virusa COVID – 19 nisu bili u mogućnosti kod nadležnog pedijatra uzeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta, prije upisa u vrtić istu trebaju dostaviti na početku nove pedagoške godine 2021./2022. ... Saznaj više

Mali vodič kroz velike promjene

Ovaj vodič može vam poslužiti kao podrška u ulozi prirodnih pomagača svojim mališanima u prvih mjesec do dva nakon traumatskog događaja. Ovu publikaciju možete preuzeti i na web stranici Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Na ovoj stranici možete naći još mnogo zanimljivih i korisnih informacija koje će vam poslužiti u radu sa djecom. ... Saznaj više