Hvala Vam na  donacijama za djecu Marijinih obroka. Uvijek nas posebno raduje kada se u našim vrtićima razvija svijest o gladi u svijetu i proširi priča o Marijinim obrocima kao jednostavnom rješenju da što više gladne djece dobije svoj obrok.

Marijini obroci pružanjem školskih obroka nude rješenje, ne samo za glad nego i za mogućnost obrazovanja. Zajednice gdje su došli Marijini obroci bilježe porast upisane djece u škole, a 98% učitelja je reklo kako su djeca bolje koncentracije u razredu. Zahvaljujući vašim donacijama 9 djece je dobilo priliku za školovanje i hranu za godinu dana !

“Ne radi se o velikim brojevima, radi se o sljedećem djetetu koje čeka Marijin obrok.”

Magnus MacFarlane – Barrow, osnivač Marijinih obroka

Još jednom veliko hvala svima na širenju priče Marijinih obroka i provedenim aktivnostima!

 

Zahvalnica_2022