Rezultati upisa djece u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ „ SRETNO DIJETE“

HRVACE 309 A; 21233 HRVACE

KLASA:034-02/22-01/11

UR.BROJ: 2175-3-02-22-02

31.05.2022.G.

Na temelju članka 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.7. i Pravilnika o kriterijima , načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja , u vlasništvu Općine Hrvace, Komisija za upis djece u vrtić dana 31.05.2022.g. objavljuje sljedeću:

ODLUKU

O UPISU DJECE U JASLICE /VRTIĆ DJEČJEG VRTIĆA SRETNO DIJETE

ZA 2022./ 2023. PEDAGOŠKU GODINU

I.

  1. POPIS PRIMLJENE DJECE ( od 3 do 6 godina) za Jutarnji /Poslijepodnevni poludnevni program i Osmosatni program
  • Sva djeca vrtićkog uzrasta su primljena u Vrtić
  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM
1. 32 IZRAVAN UPIS Jutarnji poludnevni program
2. 15 150 Jutarnji osmosatni program
3. 02 140 Jutarnji poludnevni program
4. 31 120 Jutarnji poludnevni program
5. 01 110 Jutarnji poludnevni program
6. 20 100 Jutarnji poludnevni program
7. 07 100 Jutarnji poludnevni program
8. 37 100 Popodnevni poludnevni program
9. 04 100 Popodnevni poludnevni program
10. 08 90 Jutarnji osmosatni program
11. 16 90 Jutarnji osmosatni program
12. 30 90 Jutarnji osmosatni program
13. 24 90 Jutarnji osmosatni program
14. 09 90 Jutarnji osmosatni program
15. 36 60 Jutarnji poludnevni program
16. 28 60 Popodnevni poludnevni program
17. 13 60 Popodnevni poludnevni program

 2. POPIS PRIMLJENE DJECE ZA JASLICE

  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM
1. 27 160 Jaslice
2. 26 160 Jaslice
3. 25 160 Jaslice
4. 21 140 Jaslice
5. 05 140 Jaslice
6. 18 140 Jaslice
7. 34 110 Jaslice

 

 POPIS DJECE KOJA NISU PRIMLJENA-LISTA ČEKANJA:

  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM
1. 06 100 Jaslice
2. 11 100 Jaslice
3. 03 100 Jaslice
4. 17 100 Jaslice
5. 19 100 Jaslice
6. 23 100 Jaslice
7. 12 90 Jaslice
8. 14 90 Jaslice
9. 29 90 Jaslice
10. 35 50 Jaslice

 POPIS DJECE KOJA NEMAJU UVJETE:

  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA RAZLOG VRTIĆ/PROGRAM
1. 33 Nema dob Jaslice
2. 22 Nema dob Jaslice
3. 10 Nema dob Jaslice

 II.

Roditelji / staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u jaslice /vrtić dječjeg vrtića Sretno dijete za 2022./2023. pedagošku godinu, dužni su se javiti odgojiteljima ili u računovodstvo vrtića u razdoblju od 01.rujna do 12.rujna 2022.g. radi potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama jer će se u protivnom smatrati da su odustali  od upisa u programe jaslica ili vrtića.

III.

Uputa o pravnom lijeku:

  1. Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom Komisije imaju pravo žalbe.
  2. Žalba se podnosi u roku 15 dana od objavljivanja rezultata na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića zaključno do 18.06.2022.g.
  3. Žalbe se podnose Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sretno dijete pismeno, osobno ili poštom na adresu : Dječji vrtić „ Sretno dijete“; Hrvace 309 a; 21233 Hrvace
  4. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom rješavanja žalbi je konačna.

 

                                                                                                             Predsjednik Komisije:

_________________________________

https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2022/06/Rezultati-upisa-djece-u-vrtic.pdf