Obavijesti

Odluka o radu Vrtića povodom Dana Općine Hrvace

DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE « HRVACE 309 A;  21233 HRVACE Hrvace, 12.9.2023. g. KLASA: 030-01/23-01/1 UR.BROJ: 2175-3-01-23-1 ODLUKA Na temelju Odluke općinskog načelnika Dinka Bošnjaka, KLASA: 024-03/23-02/19,       UR.BROJ: 2181-25-02-23-1 od 12.rujna 2023.g., Dan Općine Hrvace-blagdan Gospe Žalosne, 15.rujna 2023.godine ( petak) određuje se kao neradni dan. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Dječjeg vrtića Sretno dijete i na oglasnoj ploči. Ravnateljica https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2023/09/Odluka-nacelnika-Opcine-Hrvace.pdf                                                                                                           Ivana Alebić Perković Odluka o radu Vrtića ... Saznaj više

Rezultat upisa djece u vrtićki program i jaslice za ped.god.2023./2024.

Rezultat upisa djece u vrtićki program i jaslice   DJEČJI VRTIĆ „ SRETNO DIJETE“ HRVACE 309 A; 21233 HRVACE KLASA:601-09/23-01/6 UR.BROJ: 2175-3-01-23-2 06.06.2023.G. Na temelju članka 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.7. i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ Sretno dijete“, u vlasništvu Općine Hrvace, Komisija za upis djece u vrtić dana 06.06.2023.g. donosi sljedeću: ODLUKU O UPISU DJECE U JASLICE /VRTIĆ DJEČJEG VRTIĆA SRETNO DIJETE ZA 2023./ 2024. PEDAGOŠKU GODINU I.POPIS PRIMLJENE DJECE ( od 3 do 6 godina) za Jutarnji /Poslijepodnevni poludnevni program i Osmosatni program Sva djeca vrtićkog uzrasta su primljena u Vrtić   EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM 1. 1054 IZRAVAN UPIS Jutarnji osmosatni program 2. 1043 IZRAVAN UPIS Jutarnji poludnevni program 3. 1030 IZRAVAN UPIS Jutarnji poludnevni program 4. 1013 IZRAVAN UPIS Jutarnji osmosatni program 5. 1021 IZRAVAN UPIS Jutarnji osmosatni program 6. 1017 22 Jutarnji osmosatni program 7. 1028 22 Jutarnji osmosatni program 8. 1009 20 Jutarnji osmosatni program 9. 1033 ... Saznaj više

Oglas o upisu djece u pedagošku godinu 2024./2025.

Javni poziv za upis  djece u pedagošku godinu 2024./2025.https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2024/04/Oglas-o-upisu.pdf Obrazac za upis djece u pedagošku godinu  2024./2025.  https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2024/01/Prijavnica-za-upis-u-predskolu.doc ... Saznaj više

Javni poziv za upis djece u program predškole

DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE «  HRVACE 309 A 21233 HRVACE Klasa: 601-09/23-01/02 Ur.broj: 2175-3-01-23-1 Hrvace, 31.01.2023.g. Na temelju odluke Upravnog vijeća donesene na 10. sjednici 31.siječnja 2022.g., Dječji vrtić Sretno dijete, Hrvace 309 A, 21233 Hrvace objavljuje: JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ( MALA ŠKOLA ) ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.  Pozivaju se roditelji djece u godini prije polaska u školu , koja će do 31. ožujka 2023.g. navršiti šest (6) godina, a nisu uključeni u redovite programe predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole ( tzv.mala škola). Zahtjevi za upis sa priloženom dokumentacijom zaprimat će se od 20.veljače  do 27. veljače 2023.g. ,svakim radnim danom u vremenu od 08.00h – 14.00h  u prostorijama Dječjeg vrtića Sretno dijete, na adresi Hrvace 309 A. Pri upisu je potrebno priložiti: Preslik rodnog lista djeteta ( izvadak iz matične knige rođenih ) Preslike osobnih iskaznica roditelja Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteeta Ispunjenu prijavnicu za upis koju možete preuzeti u vrtiću ili na web stranici (vrtic-sretnodijete.hr)https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2023/02/Prijavnica-za-upis-u-predskolu.doc Program predškole bit će organiziran u Vrtiću od 01. ožujka do početka ... Saznaj više

OBAVIJEST ZA RODITELJE !

Poštovani roditelji/skrbnici, Na početku smo još jedne pedagoške godine koju započinjemo 01. rujna 2022.g. ( četvrtak). Mjesec rujan je vrijeme prilagodbe i predstavlja period u kojem se novoupisana djeca postupno privikavaju na niz novih stvari, poput novog prostora, nove odrasle osobe, novu djecu te višesatnu odvojenost od Vas-roditelja. Upisom Vašeg djeteta u vrtić postajemo bliski suradnici u njezi, odgoju i obrazovanju, zbog čega nam je suradnja sa Vama izuzetno važna kako bi zajedno osigurali sve uvjete za daljnji psiho-fizički napredak Vaše djece. Sve informacije vezano za prilagodbu djece na vrtić dobit ćete od odgojiteljica Vašeg djeteta. U dogovoru s odgojiteljicama Vašeg djeteta postupno ćete produžavati ostanak djeteta u vrtiću. Desetsatni vrtićki program traje od 6,00 h do 16,00 h. odgojiteljice koje vode desetsatni program su Antonia Labrović i Marija Majstrović. Desetsatni jaslički program traje od 06,00 h do 16,00 h i vode ga odgojiteljice Martina Marunica i Ana Kelava. Do početka mjeseca listopada nadamo se otvaranju još jedne jasličke skupine. Jutarnji poludnevni programi traju od 7,00 h do 12,30 h. jedan jutarnji poludnevni program vodi odgojiteljica Ivana Alebić  Perković, a ... Saznaj više