Uncategorized

Odluka o upisu djece u jaslice/vrtić Dječjeg vrtića Sretno dijete za 2022./2023.g. po žalbama

Na temelju članka 1. a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.10. i Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić u vlasništvu Općine Hrvace, Upravno vijeće dana 28.06.2022.g., donosi sljedeću: Konačna odluka o upisu djece u jaslice-vrtić ... Saznaj više

Rezultati upisa djece u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ „ SRETNO DIJETE“ HRVACE 309 A; 21233 HRVACE KLASA:034-02/22-01/11 UR.BROJ: 2175-3-02-22-02 31.05.2022.G. Na temelju članka 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.7. i Pravilnika o kriterijima , načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja , u vlasništvu Općine Hrvace, Komisija za upis djece u vrtić dana 31.05.2022.g. objavljuje sljedeću: ODLUKU O UPISU DJECE U JASLICE /VRTIĆ DJEČJEG VRTIĆA SRETNO DIJETE ZA 2022./ 2023. PEDAGOŠKU GODINU I. POPIS PRIMLJENE DJECE ( od 3 do 6 godina) za Jutarnji /Poslijepodnevni poludnevni program i Osmosatni program Sva djeca vrtićkog uzrasta su primljena u Vrtić   EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM 1. 32 IZRAVAN UPIS Jutarnji poludnevni program 2. 15 150 Jutarnji osmosatni program 3. 02 140 Jutarnji poludnevni program 4. 31 120 Jutarnji poludnevni program 5. 01 110 Jutarnji poludnevni program 6. 20 100 Jutarnji poludnevni program 7. 07 100 Jutarnji poludnevni program 8. 37 100 Popodnevni poludnevni program 9. 04 100 Popodnevni poludnevni program 10. 08 ... Saznaj više