Vijesti

Raspisan natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Za ravnatelja može biti imenovana osoba: – koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika – koja ima najmanje 5 godina radnog staža djelatnosti predškolskog odgoja Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije: – Životopis s opisom dosadašnjeg rada – domovnicu – dokaz o stručnoj spremi – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću – dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMa-a – dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju: a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.) b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Detalje natječaja pročitajte ovdje. ... Saznaj više

Rezultati upisa

Svi roditelji koji zbog pandemije virusa COVID – 19 nisu bili u mogućnosti kod nadležnog pedijatra uzeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta, prije upisa u vrtić istu trebaju dostaviti na početku nove pedagoške godine 2021./2022. ... Saznaj više

Mali vodič kroz velike promjene

Ovaj vodič može vam poslužiti kao podrška u ulozi prirodnih pomagača svojim mališanima u prvih mjesec do dva nakon traumatskog događaja. Ovu publikaciju možete preuzeti i na web stranici Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Na ovoj stranici možete naći još mnogo zanimljivih i korisnih informacija koje će vam poslužiti u radu sa djecom. ... Saznaj više

Upis u malu školu

Pozivaju se roditelji djece u godini prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2021. godine navršiti 6 godina, a nisu obuhvaćeni redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole (tzv. mala škola). Dokument o pozivu preuzmite ovdje. Prijavnicu za upis u malu školu preuzmite ovdje. ... Saznaj više