O nama

Dječji vrtić

Sretno dijete

Predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece, od ove godine u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik je Općina Hrvace. U vrtiću se provode redoviti poludnevni 6-satni i cjelodnevni 10 –satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te program predškole koji je najčešće inkludiran u redovni program.

  • Program jaslice
  • Redoviti poludnevni 6-satni program
  • Redoviti cjelodnevni 10-satni program
  • Program predškole

Sretno dijete

Vrtić je smješten u središtu općine Hrvace i djeluje samostalno

Vrtić je smješten u središtu općine Hrvace i djeluje samostalno. Program se organizira za četiri mješovite odgojne skupine i jednu jasličnu skupinu. U mješovitim vrtićkim skupinama borave djeca mlađeg, srednjeg i starijeg dobnog uzrasta od navršene treće godine života do polaska u školu. U jasličnoj skupini borave djeca od navršene prve do treće godine života. Dječji vrtić Sretno dijete je jedina ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Hrvace.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je odluku o dodjeli sredstava našem dječjem vrtiću u iznosu od 4.515.071,38 kuna za ulaganje u građenje i opremanje.

Temeljem toga, ali i uz svesrdnu pomoć Općine Hrvace pristupilo se rekonstrukciji vrtića koja je završena u mjesecu listopadu 2020.g. Rad s djecom vrtićkog uzrasta u ovoj pedagoškoj godini započeli smo 26.10.2020.g. Jaslični program započinje dana 02.11.2020.g.

Ravnateljica: Ivana Alebić Perković

Pedagoginja: Marica Tomić

Zdravstvena voditeljica: Anita Majstrović

Računovodstvo: Mira Prolić

Kontakt tel., e-mail: 021/829-035; sretno.dijete.hrvace@st.t-com.hr