Odluka o radu Vrtića povodom Dana Općine Hrvace

DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE «

HRVACE 309 A;  21233 HRVACE

Hrvace, 12.9.2023. g.

KLASA: 030-01/23-01/1

UR.BROJ: 2175-3-01-23-1

ODLUKA

Na temelju Odluke općinskog načelnika Dinka Bošnjaka, KLASA: 024-03/23-02/19,       UR.BROJ: 2181-25-02-23-1 od 12.rujna 2023.g., Dan Općine Hrvace-blagdan Gospe Žalosne, 15.rujna 2023.godine ( petak) određuje se kao neradni dan.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Dječjeg vrtića Sretno dijete i na oglasnoj ploči.

Ravnateljica

https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2023/09/Odluka-nacelnika-Opcine-Hrvace.pdf                                                                                                           Ivana Alebić Perković

Odluka o radu Vrtića