Odluka o upisu djece u jaslice/vrtić Dječjeg vrtića Sretno dijete za 2022./2023.g. po žalbama

Na temelju članka 1. a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.10. i Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić u vlasništvu Općine Hrvace, Upravno vijeće dana 28.06.2022.g., donosi sljedeću:

Konačna odluka o upisu djece u jaslice-vrtić