Predstava ” Šumska priča” i kazalište ” Licem u lice “