Raspisan natječaj za radno mjesto kuhar/ica

Za radno mjesto kuhar/ica -1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 4 h dnevno) – do 31.08.2022.9.

UVJETI:
1. SSS – srednja strudna sprema;
2. zdravstvena sposobnost potrebna za obavlj anj e poslova;
3. da nije pravomoino osudivan/a za kaznena diela iz dlanka 25′ zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju’

Na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik) :
– zamolbu ovjerenu vlastorudnim potpisom
– Zivotopis
– domovnicu
– dokazo stedenoj strudnoj sPremi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,ne starije  od mjesec dana od dana objave natječaja

Detalje natječaja pročitajte ovdje.