Rezultat upisa djece u vrtićki program i jaslice za ped.god.2023./2024.

Rezultat upisa djece u vrtićki program i jaslice

 

DJEČJI VRTIĆ „ SRETNO DIJETE“

HRVACE 309 A; 21233 HRVACE

KLASA:601-09/23-01/6

UR.BROJ: 2175-3-01-23-2

06.06.2023.G.

Na temelju članka 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.7. i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ Sretno dijete“, u vlasništvu Općine Hrvace, Komisija za upis djece u vrtić dana 06.06.2023.g. donosi sljedeću:

ODLUKU O UPISU DJECE U JASLICE /VRTIĆ DJEČJEG VRTIĆA SRETNO DIJETE

ZA 2023./ 2024. PEDAGOŠKU GODINU

I.POPIS PRIMLJENE DJECE ( od 3 do 6 godina) za Jutarnji /Poslijepodnevni poludnevni program i Osmosatni program

  • Sva djeca vrtićkog uzrasta su primljena u Vrtić
  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM
1. 1054 IZRAVAN UPIS Jutarnji osmosatni program
2. 1043 IZRAVAN UPIS Jutarnji poludnevni program
3. 1030 IZRAVAN UPIS Jutarnji poludnevni program
4. 1013 IZRAVAN UPIS Jutarnji osmosatni program
5. 1021 IZRAVAN UPIS Jutarnji osmosatni program
6. 1017 22 Jutarnji osmosatni program
7. 1028 22 Jutarnji osmosatni program
8. 1009 20 Jutarnji osmosatni program
9. 1033 10 Jutarnji poludnevni program
10. 1038 5 Jutarnji poludnevni program
11. 1053 IZRAVAN UPIS Poslijepodnevni poludnevni program
12. 1046 IZRAVAN UPIS Poslijepodnevni poludnevni program
13. 1025 IZRAVAN UPIS Poslijepodnevni poludnevni program
14. 1012 IZRAVAN UPIS Poslijepodnevni poludnevni program
15. 1041 29 Poslijepodnevni poludnevni program
16. 1040 29 Poslijepodnevni poludnevni program
17. 1032 16 Poslijepodnevni poludnevni program
18. 1016 5 Poslijepodnevni poludnevni program
19. 1029 5 Poslijepodnevni poludnevni program

 POPIS PRIMLJENE DJECE – JASLICE

  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM
1. 1003 17 Jaslice
2. 1018 17 Jaslice
3. 1045 17 Jaslice
4. 1051 22 Jaslice
5. 1047 22 Jaslice
6. 1052 20 Jaslice
7. 1035 19 Jaslice
8. 1031 18 Jaslice
9. 1050 17 Jaslice
10. 1042 17 Jaslice
11. 1048 17 Jaslice
12. 1036 20 Jaslice
13. 1007 17 Jaslice
14. 1015 17 Jaslice
15. 1020 17 Jaslice
16. 1005 20 Jaslice

 POPIS DJECE KOJA NISU PRIMLJENA-LISTA ČEKANJA (JASLICE):

  EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA BROJ BODOVA VRTIĆ/PROGRAM
1. 1004 16 Jaslice
2. 1023 16 Jaslice
3. 1044 16 Jaslice
4. 1027 16 Jaslice
5. 1001 16 Jaslice
6. 1008 16 Jaslice
7. 1034 16 Jaslice
8. 1049 16 Jaslice
9. 1011 6 Jaslice

II.

Ova Odluka bit će objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića dana 09.06.2023.g.

Roditelji / staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u jaslice /vrtić dječjeg vrtića Sretno dijete za 2023./2024. pedagošku godinu, dužni su se javiti odgojiteljima ili u računovodstvo vrtića u razdoblju od 04.rujna do 15.rujna 2023.g. radi potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama jer će se u protivnom smatrati da su odustali  od upisa u programe jaslica ili vrtića.

III. Uputa o pravnom lijeku:

  1. Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom Komisije imaju pravo žalbe.
  2. Žalba se podnosi u roku 8 dana od objavljivanja rezultata na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića zaključno do 17.06.2022.g.
  3. Žalbe se podnose Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sretno dijete pismeno, osobno ili poštom na adresu : Dječji vrtić „ Sretno dijete“; Hrvace 309 a; 21233 Hrvace
  4. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom rješavanja žalbi je konačna.

                                                                                                                 Predsjednik Komisije:

_________________________________