Pozivaju se roditelji djece u godini prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2021. godine navršiti 6 godina, a nisu obuhvaćeni redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole (tzv. mala škola). Dokument o pozivu preuzmite ovdje. Prijavnicu za upis u malu školu preuzmite ovdje.