Vijesti

Javni poziv za upis djece u program predškole

DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE «  HRVACE 309 A 21233 HRVACE Klasa: 601-09/23-01/02 Ur.broj: 2175-3-01-23-1 Hrvace, 31.01.2023.g. Na temelju odluke Upravnog vijeća donesene na 10. sjednici 31.siječnja 2022.g., Dječji vrtić Sretno dijete, Hrvace 309 A, 21233 Hrvace objavljuje: JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ( MALA ŠKOLA ) ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.  Pozivaju se roditelji djece u godini prije polaska u školu , koja će do 31. ožujka 2023.g. navršiti šest (6) godina, a nisu uključeni u redovite programe predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole ( tzv.mala škola). Zahtjevi za upis sa priloženom dokumentacijom zaprimat će se od 20.veljače  do 27. veljače 2023.g. ,svakim radnim danom u vremenu od 08.00h – 14.00h  u prostorijama Dječjeg vrtića Sretno dijete, na adresi Hrvace 309 A. Pri upisu je potrebno priložiti: Preslik rodnog lista djeteta ( izvadak iz matične knige rođenih ) Preslike osobnih iskaznica roditelja Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteeta Ispunjenu prijavnicu za upis koju možete preuzeti u vrtiću ili na web stranici (vrtic-sretnodijete.hr)https://www.vrtic-sretnodijete.hr/wp-content/uploads/2023/02/Prijavnica-za-upis-u-predskolu.doc Program predškole bit će organiziran u Vrtiću od 01. ožujka do početka ... Saznaj više

Predstava “Pingvin u Hrvatskoj”

Dana 28.studenog 2022.godine u našem Vrtiću je gostovao studio Suncokret s predstavom “Pingvin u Hrvatskoj”. To je jedna lijepa priča, mjuzikl, o ljepotama Hrvatske, ispričana, otpjevana, djeci na razumljiv način. Djeca su bila oduševljena. ... Saznaj više

OBAVIJEST ZA RODITELJE !

Poštovani roditelji/skrbnici, Na početku smo još jedne pedagoške godine koju započinjemo 01. rujna 2022.g. ( četvrtak). Mjesec rujan je vrijeme prilagodbe i predstavlja period u kojem se novoupisana djeca postupno privikavaju na niz novih stvari, poput novog prostora, nove odrasle osobe, novu djecu te višesatnu odvojenost od Vas-roditelja. Upisom Vašeg djeteta u vrtić postajemo bliski suradnici u njezi, odgoju i obrazovanju, zbog čega nam je suradnja sa Vama izuzetno važna kako bi zajedno osigurali sve uvjete za daljnji psiho-fizički napredak Vaše djece. Sve informacije vezano za prilagodbu djece na vrtić dobit ćete od odgojiteljica Vašeg djeteta. U dogovoru s odgojiteljicama Vašeg djeteta postupno ćete produžavati ostanak djeteta u vrtiću. Desetsatni vrtićki program traje od 6,00 h do 16,00 h. odgojiteljice koje vode desetsatni program su Antonia Labrović i Marija Majstrović. Desetsatni jaslički program traje od 06,00 h do 16,00 h i vode ga odgojiteljice Martina Marunica i Ana Kelava. Do početka mjeseca listopada nadamo se otvaranju još jedne jasličke skupine. Jutarnji poludnevni programi traju od 7,00 h do 12,30 h. jedan jutarnji poludnevni program vodi odgojiteljica Ivana Alebić  Perković, a ... Saznaj više